Wybierz oddział

Nasze inicjatywy

Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych

Ojczyzną ruchu „Bieg z Pochodnią STRZEGĄCYCH PRAWA na Rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics) na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Na przestrzeni kilku lat w wielu krajach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, a także w kilku krajach Europy powstały i działają organizacje, których założycielami i członkami są ludzie zajmujący się na co dzień wdrażaniem oraz egzekwowaniem prawa, a więc policjanci, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, strażacy i strażnicy miejscy. Od 26 marca 1995 r. Polska jest jednym z tych krajów. Tego bowiem dnia kilkuosobowa grupa policjantów powołała do życia w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów organizację zrzeszającą ludzi dobrej woli, działających społecznie. Organizacja ta przyjęła nazwę „Bieg z Pochodnią STRZEGĄCYCH PRAWA na Rzecz Olimpiad Specjalnych”.

„Olimpiady Specjalne – Polska” są stowarzyszeniem sportowym zajmującym się realizacją Światowego Programu, który daje szansę osobom z niepełnosprawnością intelektualną przeżywania wielu wspaniałych chwil i czucia się normalnymi ludźmi dzięki uczestnictwu w treningach oraz w zawodach sportowych. Środki na swą działalność – jako organizacja pozabudżetowa – Stowarzyszenie otrzymuje od SPONSORÓW.

Nasza organizacja, której honorowym przewodniczącym jest Komendant Główny Policji, jest jednym ze sponsorów. Ideą oraz celami naszej organizacji są:

  • Krzewienie wiedzy o fakcie istnienia w naszym społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną, efektem tego jest zrozumienie i akceptacja ich przez społeczeństwo. Osiągamy to przez organizację „Biegów z Pochodnią”. Tradycją Olimpiad Specjalnych jest, iż „Święty Ogień Olimpijski”, „Ogień Nadziei”, którym płonie znicz znajdujący się na arenach sportowych zmagań Specjalnych Olimpijczyków, niesiony jest przez sztafetę składającą się z ludzi na co dzień strzegących prawa. Biegom tym towarzyszą wystawy artystyczne i fotograficzne prac ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Zbieranie środków pieniężnych na działalność Stowarzyszenia Sportowego „Olimpiady Specjalne – Polska” oraz NASZĄ. Odbywa się to przez: organizowanie przy okazji ww. imprez sprzedaży koszulek, czapeczek, znaczków, plakatów itp. rzeczy tematycznie związanych z naszą działalnością; organizowanie imprez kulturalnych: koncertów, recitali, występów artystów scen teatralnych i kabaretowych, spotkań autorskich; aukcje i loterie; zbiórki pieniężne.

W chwili obecnej działamy w 16 województwach. W kilkunastu z nich mamy Koła, w pozostałych – pojedyncze osoby utrzymujące stały kontakt z Zarządem Organizacji, które w razie potrzeby angażują niezbędną do realizacji danego przedsięwzięcia liczbę osób. Do dnia dzisiejszego około 2500 „Strzegących Prawa” organizowało lub uczestniczyło w podejmowanych przez nas działaniach.

Przez cały czas naszej działalności wspierają nas znane firmy. Za każdym razem nasi sponsorzy byli honorowani umieszczeniem ich logo na strojach, w których biegali członkowie naszej organizacji. W miejscach, w których odbywały się organizowane przez nas imprezy, znajdowały się dobrze widoczne znaki firmowe naszych sponsorów. Uzyskane w ten sposób pieniądze są przekazywane na konto Biura Narodowego oraz oddziałów wojewódzkich Olimpiad Specjalnych.

Dalsze informacje dotyczące naszej Organizacji można uzyskać w internecie pod adresem:

www.torchrun.pl

W przypadku zdecydowania się na wsparcie naszych działań prosimy o przesłanie pieniędzy na konto:
ZG NSZZ Policjantów
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
05 1050 1025 1000 0022 7273 8226
 
Wszelkie informacje dotyczące podjęcia decyzji prosimy przesłać na adres:
Organizacja "Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych"
Przewodniczący Organizacji Polskiej mł. insp. Jacek Hachulski

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
05-121 Legionowo 3
mail: [email protected]
tel. /fax +48 22 605 35 04; 606 948 222

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.