Wybierz oddział

Kontakt

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Małopolskie
ul. Jagiellońska 7
34-500 Zakopane

NIP: 526 17 35 097
Konto: PekaO S.A. nr konta:     46 1240 5208 1111 0010 6505 1901

e-mail biuro:

Prezes:                                 [email protected]                                 tel. 606 946 774

V-ce prezes finanse:            [email protected]                                    tel. 666 101 560

V-ce prezes sport:                [email protected]                   tel. 608 382 732

V-ce prezes d/s organizacyjnych:   [email protected]                                              tel.600 698 931

Członek-rodzina:                  

Zawodnik:


Godziny dyżurów członków Zarządu w siedzibie Oddziału:

Kontakt  telefoniczny lub e-mailowy – przepraszamy

facebook:     https://www.facebook.com/Olimpiady-Specjalne-Polska-Ma%C5%82opolskie-1633335103642129/

 

Dyrektor Regionalny

Małgorzata Tlałka-Długosz                    [email protected]       601 993 443

Sekretarz:    Ewa KAIM,  [email protected]      881 686 808            Skarbnik:    Szymon KRACIUK   [email protected]       791 669 893

 

AKTYWNE KLUBY OLIMPIAD SPECJALNYCH  OR Małopolskie:   nazwa, siedziba, przewodniczący, email, telefon , (adres) , stan na dzień 13.05.2023 r.

WESOŁE SMOKI,          Kraków -           Marcin Cag                                     [email protected]                      tel. 666087 008     (ul. Ptaszyckiego 9)

WALECZNE SERCA ,    Kraków -           Wioletta Michalik                                [email protected]                                tel.600 698 931     (ul. Wietora 7)

WILKI,                            Kraków  -          Jacek Zuba                                          [email protected]                                 tel 661 684 747     (ul. Barska 45)

OLIMPIA ,                      Tarnów  -           Edyta Dolasińska                         [email protected]                  tel. 508 600 276     ((ul. Ostrogskich 5B)

TARANT,                       Wierzchosławice  -      Piort Ptak                                [email protected]                tel.511 268 949     (Dwudniaki 758)

KRAKUS,                      Kraków  -            Katarzyna Frey                        [email protected]                           tel.504956 610      (Praska 64)

SZKLANI ,                     Kraków  -            Maria Blajda                                 [email protected]                    tel. 603 236 081     (Centrum C7)

DRUZYNA S ,               Kraków  -            Katarzyna kUsion                                       [email protected]                    tel. 606 371 095     (Os.Sportowe 28)

VICTORIA,                   Oświęcim -          Adrian Wróbel                             [email protected]                tel. 505 167 959     (ul. Obozowa 31)

I LOVE SKI ,                 Zakopane   -       Szymobn Kraciuk                               [email protected]                     tel. 791 669 893     (Jagiellońska 7)

UŁANI ,                         Kraków  -             Magdalena Kupisz                                     [email protected]                   tel. 501 691637     (ul. Ułanów 25)

ZAMOYSKIEGO,          Kraków  -              Anna Górka-Per                            [email protected]              tel. 604 688 774     (ul. Zamoyskiego 100)

DYWIZJON 303,           Kraków -            Agnieszka Wiekierak                 [email protected]                     tel. 609 203 551      (ul. Dywizjonu 303 nr 65)

KOLIBER,                    Słomniki   -           Radosław Konieczny                    [email protected]                 tel. 666 101 560     (Waganowice 19)

COR et  ANIMUS          Kraków   -             Krzysztof Mycek                       [email protected]

 

KLUBY-KANDYDACI:

KORCZAKI,                  Kraków  -               Piotr Szomiński                                [email protected]                     tel. 510 855 361     (ul.Meiera 16D)

TOPOSPORT,              Kraków  -              Alina Kłosowicz                             [email protected]             tel. 500 710 362     (Topografów 11)

     

 

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.