Wybierz oddział

Przekaż 1%

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wsparcie Naszej Organizacji przekazując 1% od podatku na OPP.

 Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportu dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym, niezależnie od stopnia upośledzenia, poziomu umiejętności sportowych, sytuacji materialnej, rasy oraz religii. Olimpiady Specjalne akcentują moralne i duchowe cechy osób z upośledzeniem umysłowym, wpajając im poczucie godności i szacunku dla siebie samych, dając autentyczną radość i zabawę oraz możliwość rozwoju poprzez pokonywanie własnych słabości.

Dzięki nieocenionemu wsparciu Państwa, sponsorów, pasji oraz zaangażowaniu opiekunów, trenerów i wolontariuszy Olimpiady Specjalne w regionie Małopolskim organizują systematyczne zajęcia i treningi sportowe w 16 dyscyplinach letnich i zimowych dla prawie 1200 zawodników z upośledzeniem umysłowym.

Zasięgiem obejmują zawodników ze Szkół Specjalnych, Integracyjnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, Świetlic Terapeutycznych, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej.

Z wyrazami szacunku
 
Komitet Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie

Jak przekazać 1%

Dokonując wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska – MAŁOPOLSKIE wspierasz przede wszystkim realizowane przez nas cele. Pomagasz tym, na rzecz, których nasza organizacja działa. Nic nie tracisz, natomiast sam decydujesz o 1 % swojego podatku.

Osoba, która oczekuje zwrotu podatku otrzyma kwotę powiększoną o równowartość 1% należnego podatku. Osoba, która musi dopłacić do US należny podatek, przy rozliczeniu rocznym wpłaca kwotę pomniejszoną o 1% należnego podatku.

Jak to zrobić!

1. Wypełniamy odpowiedni formularz PIT.

2. Ustalamy wysokość należnego podatku za rok poprzedni.

3. Obliczamy ile wynosi 1% należnego podatku, pomijamy grosze zaokrąglając do pełnych dziesiątek w dół (np. 38,47 PLN zaokrąglić do 38,40 PLN).

4. Wpisujemy nazwę Olimpiady Specjalne Polska oraz numer KRS (0000190280) oraz otrzymaną kwotę 1% należnego podatku wpisujemy do odpowiedniej rubryki formularza PIT:

  • PIT 37 – pozycja 124, 125
  • PIT 36 – pozycja 312, 313
  • PIT 36L – pozycja 108, 109
  • PIT 28 – pozycja  136, 137

Aby wesprzeć działania konkretnego Oddziału Regionalnego (np. Oddział Regionalny - Małopolskie), należy jego nazwę wpisać w rubryce „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

  • poz. 135 – PIT-28,
  • poz. 311 – PIT-36,
  • poz. 107 –PIT-36L,
  • poz. 128 – PIT-37.

Serdecznie dziękujemy.


Olimpiady Specjalne Polska – Małopolskie

ul. Zamoyskiego 100
30-523 Kraków

Nr konta: 3810 6000 7600 0033 0000 1780 64

Znajdziesz nas: http://opp.ms.gov.pl  KRS 0000190280


SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.