Wybierz oddział

PFRON

Projekty realizowane w 2016r.

Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie i regionalne.

Nr umowy: ZZB/000385/BF/D 

Data podpisania umowy: 28.04.2016r.

Termin realizacji: 02.01.2016-31.12.2016

Cel programowy PFRON

3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

Typ projektu
Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)
 
Cel projektu 2016
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich ,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

Krótka charakterystyka projektu:

Od ponad 30 lat Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska organizuje każdego roku zawody sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnym, regionalnym ogólnopolskim i europejskim, w 25 dyscyplinach sportowych. Zawody są nie tylko szansą na uwieńczenie codziennych wysiłków treningowych i rehabilitacyjnych, ale również na integrowanie ze społecznościami lokalnymi i przełamywanie stereotypów. Zawody OS każdego szczebla kwalifikują na zawody wyższego szczebla - zawody regionalne kwalifikują na zawody ogólnopolskie, zawody ogólnopolskie na zawody europejskie lub światowe. Olimpiady Specjalne Polska to jeden z 220 programów narodowych światowego ruchu Special Olympics. Poza sprawami organizacyjnymi, merytorycznymi oraz logistycznymi, przepisy regulują zasady organizacji zawodów oraz słownictwo, jakim porozumiewamy się w ramach Olimpiad Specjalnych i sposób kwalifikowania
zawodników. We wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych w sportach letnich i zimowych. Przepisy sportowe Olimpiad Specjalnych są oparte na oficjalnych przepisach Międzynarodowych lub Narodowych Federacji Sportowych w danej dyscyplinie. Podstawową różnicą dzielącą Olimpiady Specjalne od innych
sportowych organizacji jest to, że wszyscy zawodnicy, niezależnie od poziomu ich możliwości są jednakowo umotywowani do walki sportowej, a każdy z nich jest zaklasyfikowany do odpowiedniego poziomu sprawności. Dlatego zawody rozpoczynają się preeliminacjami, które prowadzą do właściwych grup finałowych. Zawody są tak przeprowadzane, że zawodnik rywalizuje z drugim, o podobnych możliwościach sprawnościowych w wyrównanych grupach. Nadrzędnym celem nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu możliwości. System tworzenia grup sprawnościowych, w których odbywa się rywalizacja, system nagradzania oraz system awansu na kolejne szczeble uczestnictwa w zawodach są narzędziami unikatowymi dla organizacji sportowej, zapewniającymi osobie z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w rywalizacji z równym przeciwnikiem. W 2016r. odbędą się Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które kwalifikować będą zawodników na zawody światowe w 2017 r. w Austrii. W ramach projektu organizatorzy zawodów każdego szczebla zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd.
W 2016 r. w ramach projektu planujemy organizację:
1. 9 zawodów ogólnopolskich;
2. 14 zawodów regionalnych;
W zawodach w projekcie udział weźmie 3352 uczestników.

Koszt całkowity projektu: 3 056 079,88zł
Dofinansowanie PFRON: 1 503 242,28zł

Harmonogram działań:

 
1.1 obsługa PR, marketingowa,medialna zawodów w 2016 roku 
1.2 organizacja merytoryczna i logistyczna zawodów - wyżywienie,zakwaterowanie,wynajem obiektów,transport na i z zawodów regionalnych,ogólnopolskich, transport podczas zawodów itd.
1.3 wysyłanie regulaminów limitów-rejestracja uczestników i obsługa Games Managment System 
1.4 komunikacja z sędziami,delegatami technicznymi, obsługą merytoryczno-techniczną zawodów oraz koordynatorami projektu i podzadań
1.5 przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej,komunikatów końcowych, rozliczeń 
1.6 promocja sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną opracowanie folderów, zaproszeń, plakatów, identyfikatorów, bannerów, przygotowanie albumu itd. prowadzenie newslettera itd.
1.7 transport zawodników i trenerów na zawody regionalne i ogólnopolskie kwalifikujące do wyższego szczebla 
1.8 IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska OS w dyscyplinach narciarstwo zjazdowe, biegowe, rakiety śnieżne - marzec Zakopane - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 293 - (220 zawodników i 73 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 192 obsługa w zależności od zakresu obowiązków 8 dni, 7 nocy , razem 485
1.9 IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska OS w dyscyplinach łyżwiarstwo szybkie i hokej halowy - marzec Białystok/Wasilków - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 306 - (230 zawodników i 76 trenerów/ opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 146 , razem 452
1.10 X Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych i XIII Ogólnopolski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych - czerwiec Sztum/Kwidzyn - 2 noce, 3 dni , uczestnicy 175 - (135 zawodników i 40 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 111 , razem 286
1.11 III Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych i V Ogólnopolski Turniej Tenisa Olimpiad Specjalnych - wrzesień Białystok/Supraśl - 2 noce, 3 dni , uczestnicy 97- (75 zawodników i 22 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 83 , razem 180
1.12 XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej drużyn męskich i żeńskich Olimpiad Specjalnych - październik Konin, Licheń - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 338 - (260 zawodników i 78 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 120 , razem 458
1.13 VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych - październik Trzcianka - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 135- (100 zawodników i 35 trenerów/opiekunów ) ,
obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)105 , razem 240
1.14 V Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych i VIII Ogólnopolski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych - listopad Katowice - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 255- (200 zawodników i 55 trenerów/opiekunów ) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)145 , razem 400
1.15 V Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych - listopad Przemyśl - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 135 - (100 zawodników i 35 trenerów/opiekunów ), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)117 , razem 252
1.16 Sprawdzian w 5 Dyscyplinach przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Special Olympics - grudzień Zakopane - 7 noce, 8 dni , uczestnicy 56 - (56 zawodników) obsługa (wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)17 , razem 73
1.17 Beskidzki Turniej Tenisa stołowego Olimpiad Specjalnych - wrzesień Kaczyna - 1 dzień , uczestnicy 125 - (100 zawodników i 25 trenerów/opiekunów ), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 25 , razem 150
1.18
XI Dolnośląski Dzień Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - październik Dobroszyce - 1 dzień , uczestnicy 190 - (120 zawodników i 70 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 60 , razem 250
1.19 Lubelski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych - maj Olbięcin - 1 dzień , uczestnicy 200 - (160 zawodników i 40 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie,
obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 40 , razem 240
1.20 Lubuskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - czerwiec Sława - 2 noce, 3 dni , uczestnicy 150 -(120 zawodników i 30 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 44 , razem 194
1.21 Łódzki Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7 – osobowych Olimpiad Specjalnych - maj Opoczno - 1 dzień , uczestnicy 120- (100 zawodników i 20 trenerów/opiekunów ),
obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 30 , razem 150
1.22 Małopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - maj Kraków - 1 dzień , uczestnicy 160 - (120 zawodników i 40 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie,
obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 65 , razem 225
1.23 Opolski Dzień Aktywności Motorycznej MATP Olimpiad Specjalnych - maj Opole - 1 dzień , uczestnicy 260 - (140 zawodników i 120 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 52 , razem 312
1.24 XII Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - czerwiec Stalowa Wola -1 noc, 2 dni , uczestnicy 165 - (120 zawodników i 45 trenerów/opiekunów) , obsługa (wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 62 , razem 227
1.25 IV Podkarpacki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych - październik Ropczyce - 1 dzień , uczestnicy 75- (60 zawodników i 15 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 24 , razem 99
1.26 XXVIII Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych - październik Ruda Śląska - 1 dzień , uczestnicy 160 - (120 zawodników i 40 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 40 , razem 200
1.27 XVI Śląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - wrzesień Racibórz - 1 noc, 2 dni , uczestnicy 180 - (140 zawodników i 40 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 84 , razem 264
1.28 XIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - październik Olsztyn -1 dzień, uczestnicy 70 -( 40 zawodników i 30 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 27 , razem 97
1.29 XIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - wrzesień Konin - 1 dzień , uczestnicy 150 - (90 zawodników i 60 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 80 ,razem 230
1.30 Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych - listopad Szamotuły - 1 dzień , uczestnicy 148 - (120 zawodników i 28 trenerów/opiekunów), obsługa(wolontariusze,sędziowie,
obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 32 , razem 180
Wymagania rejestracyjne:
Rekrutacja zawodników na zawody każdego szczebla odbywa sie od zawodów lokalnych do ogólnopolskich. Zawody lokalne i regionalne odbywaja sie w kazdym województwie, z nich kwalifikuje sie zawodników do zawodów rangi ogólnopolskiej.
 
W zawodach i treningach zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Special Olympics mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy mają dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne w Stowarzyszeniu.
Deklaracja zawodnik i książeczka zawodnika z informacjami :
- zgoda na uczestnictwo w zajęciach, treningach i innych imprezach organizowanych przez Olimpiady Specjalne,
- Zespół Downa – problem niestabilności w stawie szczytowo obrotowym
- zgoda na prezentację wypowiedzi, fotografii itd w środkach masowego przekazu lub innych formach propagujących ideę Olimpiad Specjalnych /w tym również w akcjach zbierania finansów na rzecz Olimpiad Specjalnych/.
- Zgoda na udzielanie pomocy w nagłych przypadkach.
- Zawodnicy niepełnoletni, zawodnicy pełnoletni ubezwłasnowolnieni: zgodę wydają rodzice, opiekunowie prawni.
- Zawodnicy pełnoletni: rodzice, opiekunowie prawni podpisują zgodę na udział w zawodach, w szczególnych przypadkach, gdy zawodnik jest świadomy konsekwencji swojej decyzji jest możliwe samodzielne podpisanie deklaracji przez zawodnika wraz z osobą, która wytłumaczyła zawodnikowi konsekwencje tego podpisu. Osoby dodatkowe czyli trenerzy, opiekunowie, partnerzy to osoby, które towarzyszą zawodnikom podczas zawodów i podroży na nie.

Udział uczestników:

Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.
 
Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁÓDZKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

 
 

Projekty realizowane w 2015r.

'Daj mi szansę' - zajęcia treningowe w 17 Oddziałach Regionalnych

termin realizacji: 2 stycznia 2015-31 stycznia 2015
liczba beneficjentów: 840 zawodników
liczba godzin zajęc treningowych: 8560
liczba obsługi trenerskiej: 131 osób
dofinansowanie PFRON: 817 993,54zł

'Rozwińmy skrzydła!' - organizacja zawodów ogólnopolskich oraz regionalnych

termin realizacji: 2 stycznia 2015-31 stycznia 2015
liczba uczestników: 3011 uczestników
liczba zawodów: 10 zawodów ogólnopolskich i 13 zawodów regionalnych
dofinansowanie PFRON: 1 162 961,28zł

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.