Wybierz oddział

Wsparcie MSiT - Zajęcia sportowe Olimpiad Specjalnych-Małopolskie 2024

2.07.2024

W ramach Programu Upowszechnia Sportu Osób Niepełnosprawnych,  MSiT poprzez projekt pn.: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, które jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2024/0057/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa, z dnia 24.06.2024r. dofinansowuje zajęcia sportowe Olimpiad Specjalnych prowadzone w Oddziale Regionalnym - Olimpiady Specjalne Małopolskie.

W roku 2024 wsparcie obejmuje 2 sekcje: lekkoatletyka i narciarstwo alpejskie, prowadzone przez klub OS I LOVE SKI.

Kwota dofinansowania zajęć sportowych dla OR Olimpiady Specjalne - Małopolskie w roku 2024: 17 846,00 zł.

(zajęcia prowadzone w okresie IV-XII 2024, 2 sekcje, 27 sportowców, 2 trenerów, narciarstwo alpejskie, lekkoatletyka).

 

 Celem projektu jest: 

  • zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia; 
  • wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
  • kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
  • tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych;
  • kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;

DZIĘKUJEMY

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.